عنوان کتاب: حریم خیال / معصومه سورگی

مشخصات نشر: تهران؛ دارالفنون، ۱۳۹۸٫

موضوع: شعر فارسی – قرن۱۴

ناظر ادبی: دکتر محمدرضا ایروانی

درباره کتاب:

کتاب حریم خیال مجموعه کوچکی است که درقالب سه دفتر (دل‌نوشته، شعر و ترانه) گردآوری شده است.

اشعار که در دفتر دوم این مجموعه قرار دارد اغلب بصورت شعر سپید هستند و نیز شامل: چند قصیده و غزل (به نام‌های: خیال‌واهی، پناه غربت ما، جام سحر و غزلی برای چشمهایت) می‌شود.