آنافورا : هرسلام…

هر سلام؛ شروع یک آشنایی تازه است.

هر سلام؛ برگ نویی از دفتر دوستی است.

هر سلام؛ سرآغاز دلتنگی‌هایی است که در راهند.

هر سلام؛ شروع اندوهبار یک جدایی است.

هر سلام؛ تپش تازه‌ای در قلب تپنده عاشقی است.

هر سلام؛ برگ سبزی است که بر شاخساران آشنایی می‌روید.

هر سلام؛ پیک سلامتی است که ارزانی می‌داریم.

هر سلام؛ پیوند دو نگاهی است که از دوری بیزارند.

هر سلام؛ ترجمان تبسمی است که دیوار سکوت را پاره می‌کند.

هر سلام؛ پیام‌آور آشتی دوباره است در باغ دوستی.

هر سلام؛ تجدید پیمانی است که از پس سایه کدورت می‌روید.

هر سلام؛ جوشش چشمه‌ای است زلال در سرزمین دل‌ها.

هر سلام؛ بشارت سرزندگی است در فصل رویش دیدارها.

هر سلام؛ نویدبخش بهم‌پیوستگی قلبهاست.

هر سلام؛ آمیختگی جان‌هایی است که بهم انس می‌ورزند.

هر سلام؛ مطلع حادثه‌ایست که به دلدادگی رقم می‌خورد.

هر سلام؛  طراوت شبنمی است که در سپید صبحدم از گلبرگ صمیمیت می‌تراود.

هر سلام؛ شاهراهی است که از جاده سلامت روح می‌گذرد.

هر سلام؛ مُهر امیدی دوباره  است که بر دفتر زندگی حک می‌شود.

هر سلام؛ حقیقت دردناک یک خداحافظی است که در پی می‌آید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.