ناگفته پیداست که بسیاری از افراد که دغدغه شناخت خود را دارند و به دنبال جستن راهی برای گریز به درون خویش هستند، از یافتن و مطالعه منابع علمی در این زمینه بی‌نیاز نیستند.

همچنان که در مقاله اخیرم با عنوان در جستجوی خویش اشاره کرده‌ام، یکی از راههای خودشناسی هر فرد پی بردن به صفات شخصیتی خود است که از آن جمله می‌توان استفاده از ابزارها و پرسشنامه‌های طراحی شده توسط روانکاوان معتبر را نام برد. که در مقاله مذکور به اختصار درباره پنج صفت اصلی -پنج عاملی- شخصیت نوشته‌ام.

و اینک تصمیم دارم درابتدا به توضیحاتی مختصر درباره معرفی  مدل MBTI که یکی از ابزارهای رایج و محبوب نزد افرادی است که این دغدغه دارند بپردازم و در ادامه وارد گام وارد مهم‌تری شویم به نام خودسازی که خودم نیز به تازگی آغاز کرده‌ام و  با شما از آنچه می‌آموزم – در کلاس‌های دکتر و استاد عزیزم سوگل مشایخی- هم‌راه و هم‌مسیر خواهم شد.

این ابزار کاربردی در آغاز تحت تاثیر نظریات یونگ و با الهام از دیدگاه‌های او شکل گرفت که مطابق این نظریه تیپ شخصیتی هر نفر را می‌توان با مجموعه‌ای از صفاتی که روی سه محور تعریف می‌شوند، شناسایی و تعریف کرد.(هورداد؛آرسام، ۱۳۹۷)

الف- شخصیت افراد روی طیفی با دو انتهای برون‌گرا و درون‌گرا

ب- نحوه ادراک و مشاهده افراد روی طیفی با دو انتهای حسی و شهودی

ج- نحوه قضاوت و تصمیم‌گیری افراد روی طیفی با دو انتهای فکری و احساسی

 

یک فرد برون گرا بیشتر بر دنیای بیرون از خودش متمرکز است به طوری که در اثر حضور در جمع و ارتباط با دیگران خودش را شارژ می‌کند

ادامه دارد…