معرفی کتاب: لذت لگدزدن به آگاهی

کتاب لذت لگدزدن به آگاهی توسط کالوم مک کن خالق رمان پرفروش «بگذار دنیای بزرگ بچرخد» منتشر شده است و ساختار آن در قالب نامه‌هایی است که نویسنده به تأسی از «ریلکه» شاعر آلمانی و به تقاضای یک نویسندهٔ جوان شکل گرفته است.
در این کتاب از درون‌مایه، سبک و فرم و عناصری چون راوی، فضا و زمان … خبری نیست بلکه با پیشنهادها و توصیه‌ها ی روانکاوانه ای که بعضا بسیاری از نویسندگان حتی نویسندگان کارکشته نسبت به آنها بی‌توجه اند، ارائه می‌دهد و راهنمایی مفید برای نویسندگان جوان است.
لذت خواندن این کتاب برای من از آن دست تجربه‌هایی است که در حین مطالعه نمی‌توانم بر وسوسه خط کشیدن و هایلایت کردن بسیاری از سطور و یادداشت نویسی در حواشی کتاب غلبه کنم.
نویسنده آنچنان ساده و بی‌پیرایه با جملاتی موجز و آراسته به واژه‌هایی تاثیرگذار تو را به پشتکار، تداوم و شکستن قوانین جاری تشویق می‌نماید که حتی از شکست خوردن هم هراسی به دلت راه ندهی و برای خطرکردن در برابر شکستن قوانین از رنج کشیدن ها و پذیرش عقاید مغایر هیچ ابایی نداشته باشی.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
برش‌هایی از کتاب:
در کار خواندن قاعده نگذار و از همه چیز و همه‌جا بخوان. تقلیدکن. گرته‌برداری کن اما صدای خودت باش. بنویس در مورد آنچه که میخواهی بشناسی. با این حال بهتر اینکه قلمت را به سمتی بچرخانی که نمیشناسی. بهترین کار از بیرون تو سرچشمه می‌گیرد و تنها در آن زمان است که به درون تو رخنه می‌کند.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
(برای نوشتن رمان) قاعده و قانونی وجود ندارد. اگر هم که وجود داشته باشد، برای این وضع شده‌اند که از آنها سرپیچی کنیم و آنها را بشکنیم. این تناقض را با آغوش باز بپذیر. باید آمادهٔ پذیرفتن همزمان چندین عقیدهٔ مغایر در کف دستت باشی.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.