رشد توانایی مقابله با فشارهای روانی (استرس) در نوجوانان توسط والدین

توسط |۱۳۹۹-۸-۹ ۲۰:۲۲:۲۰ +۰۰:۰۰مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۹|مقالات|

                                                                                                              « نویسنده: معصومه سورگی» مقدمه: علیرضا نوجوان 12ساله‌ای است [...]

پرورش مهارت خودآگاهی نوجوانان توسط والدین

توسط |۱۳۹۹-۹-۳ ۱۰:۰۴:۰۳ +۰۰:۰۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۹|مقالات|

پرورش مهارت خودآگاهی نوجوانان توسط والدین                                                                                                   نویسنده: معصومه سورگی [...]