سهم من از تو و غروب…

توسط |۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۸:۵۶:۱۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۹|نوشته های من|

شب با خیال تو خوش بود و جان گرفت... با [...]